Persondatapolitik

1. GENERELT

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes VisumKina ApS(visumkina.dk) (“VisumKina ApS”, “os”, “vores”, “vi”,”visumkina.dk”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores hjemmeside, www.visumkina.dk (“Hjemmesiden”).

1.3 Visumkina.dk er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Visumkina.dk kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.

2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2 Når du kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr etc.

2.2.1 Formålet er, at vi kan svar dit spørgsmåler og hjælpe dig videre med Kinesiske visum eller dokumenter legalisering.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev eller medlemsklub (som medlem modtager du vores nyhedsbrev), bliver du bedt om at oplyse fx navn, adresse, e-mailadresse, køn, interesser m.m. Udover navn, adresse og e-mailadresse vælger du selv hvilke oplysninger du vil give os.

2.3.1 Formålet er at kunne administrere dit medlemskab og levere dig de ydelser og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med medlemskabet af kundeklubben, samt for at varetage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve og foretage målrettet markedsføring.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f.

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt specifikke leveringsønsker videregives til DHL, PostNord, GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de dokumenter til dig.

3.2 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.3 To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

Google Privacy and terms
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
SiteImprove Privacy Policy
https://siteimprove.com/en/legal/website-privacy-policy/
Hotjar Privacy Policy
https://www.hotjar.com/privacy/
Oracle (Eloqua) privacy terms
https://www.oracle.com/legal/privacy/index.html
Facebook Data Policy
https://www.facebook.com/about/privacy/
LinkedIn Privacy Policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
DoubleClick
https://policies.google.com/privacy?hl=en
Adform Privacy Policy
https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/

  4. DINE RETTIGHEDER

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@visumkina.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.3.2 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores medlemsklub, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

4.4 Retten til sletning

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som medlem i kundeklubben. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på info@visumkina.dk.

4.9 Retten til at klage

4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. SLETNING AF PERSONDATA

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 5 år.

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

6. SIKKERHED

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. BRUG AF COOKIES 

7.1 VisumKina bruger cookies til løbende at forbedre din oplevelse af vores service på hjemmesiden og til at understøtte vores markedsføring igennem blandt andet remarketing.

Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer, og som blandt andet hjælper os med anonymiserede statistikker over måden, du anvender vores hjemmeside på. Ved at bruge cookies er vi også i stand til at skelne mellem besøgende på vores hjemmeside og behandle dem individuelt. Dette giver os mulighed for at give dig forbedret indhold, når du besøger vores hjemmeside.

Med undtagelse af de mest nødvendige cookies, sætter vi ingen cookies uden din forudgående accept. Når du besøger hjemmesiden for første gang, anmoder vi dig om i vores cookie-banner at give os samtykke til at sætte henholdsvis funktionelle, statistiske og markedsførings cookies. Du kan læse mere om de forskellige cookie kategorier længere nede på denne side.

Med henblik på at kunne efterleve dine præferencer sætter vi cookies fra henholdsvis Cookieinformation og Eloqua. Cookien fra Cookieinformation gør, at vi kan huske dine præferencer, når du besøger vores hjemmeside. De cookies vi sætter fra Eloqua, fortæller Eloqua, hvorvidt du har godkendt/afvist markedsføring og profilering. Begge former for cookies bliver sat uden dit samtykke, da de er nødvendige for, at vi kan leve op til vores forpligtelse over for dig og dermed handle compliant.

7.2 Hvordan afviser jeg en cookie?

I vores cookie-banner udvælger du selv de cookies, som du ønsker at give dit samtykke til. Du kan altid tilbagekalde et afgivet samtykke ved at ændre dine præferencer via vores cookie-banner eller slette cookien i din browser. Du vil blive præsenteret for vores cookie-banner, første gang du besøger hjemmesiden.

7.3 Hvor længe opbevares cookies?

Det varierer, hvor længe cookies opbevares på dit udstyr.Tiden regnes fra sidste gang, du besøgte vores hjemmeside. Efter udløb vil cookies automatisk blive slettet.

7.4 Slet cookies

Du kan altid slette dine cookies, men vi gør opmærksom på, at du kan miste funktionalitet på hjemmesiden, hvis du sletter de nødvendige cookies. Bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.
Bruger du PC tast CTRL + SHIFT + Slet samtidig.
Bruger du MAC tast SHIFT + CMD + Slet samtidig.
Virker genvejstasterne ikke, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies
Apple
Android
Windows 7

7.5 Læs om cookies på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:
https://erhvervsstyrelsen.dk/cookies/

8. KONTAKTOPLYSNINGER

8.1 ViaumKina ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

8.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

VisumKina ApS

(visumkina.dk)

Lyngbyvej 20.3

2100 København Ø

Danmark

Tlf. nr.: 5368 4567

E-mail: info@visumkina.dk

9. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

9.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

9.2 Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev eller medlemsklub, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse. 

Persondatapolitikken er senest opdateret Marts 2022