Vigtig Meddelelse vedrørende Dispensation af Fingeraftryk for Kinesiske Visumansøgninger (forretnings-, turisme-, familiebesøgs-, transit- og Crews-visum)

Den 26 December 2023

Fra den 10. august 2023 til den 31. december 2024 vil den kinesiske ambassade i Danmark dispensere ansøgere for kravet om at indsende fingeraftryk i forbindelse med ansøgninger om forretnings-, turisme-, familiebesøgs-, transit- og Crews-visum, forudsat at betingelserne for enkelt- eller dobbeltindrejse er opfyldt.
Det skal bemærkes, at alle ansøgere stadig har mulighed for at indsende fingeraftryk efter eget ønske. Gyldighedsperioden for fingeraftryk er 5 år. Selvom femårsperioden ikke er udløbet, er det obligatorisk at indsende fingeraftryk igen, når et nyt pas modtages.

Vigtige bemærkninger:

  • Tilbudet gælder kun for ansøgere, der agter at søge om visum i perioden fra den 10. august 2023 til den 31. december 2024.
  • Dispensationen gælder kun for ansøgere, der søger om enkelt- eller dobbeltvisum.
  • For ansøgere om multi-entry er fingeraftryk stadig påkrævet. 

Det vil efter vores erfaring føre til, at mange haste visum kan ikke blive indleveret i tide. Vi anbefaler derfor, at alle visumansøgere forbereder deres ansøgninger på forhånd. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, bedes du kontakte VisumKina på telefon 5368 4567.

Med venlig hilsen
VisumKina

Læs mere: http://dk.china-embassy.gov.cn/chn/lsfw/202308/t20230809_11124654.htm

Velkommen til at følge os i Linkedin: https://www.linkedin.com/company/19114332/